utorak, 19 januar 2021

*** Prognoza ***

Voćnjak

Voćnjak

 

Obradu zemljišta vršimo motokultivatorom i uglavnom ručno motikom i plugom.Posebnu pažnju i njegu posvjećujemo mladom voću i

lozi od sadnje do početka obimnijeg rađanja.Voćnjak redovno đubrimo pored mineralnog đubriva koristimo stajnjak svake druge ili treće godine

ali ga prije rastvaranja stavljamo u glistinjak da ga gliste prerade i oplemene.

Što se tiče zaštite voća od insekata, hemijska sredstva za zaštitu smo sveli na minimum i uglavnom koristimo biopreparate koje sami spremamo.

Dobar kvalitet voća zavisi od niza faktora kao što su; sorta ili voćna vrsta,podneblje na kome uspijeva, položaj i kvalitet zemljišta,blagovremena

zaštita i navodnjavanje po potrebi.Pored obrade zemljišta i vrsta đubrenja,veoma je bitno stručno orezivanje rodnih grana i lastara,kao i vremenske prilike i broj sunčanih dana naročito od početka da kraja zrenja voća.Ukratko,ovo je naš recept za jedan domaćinski voćnjak.

 

Domaćin Radivoje Kuzmanović ima običaj da kaže:

-Ko po bašči kosi,taj rakiju prosi,ko po bašči rije,taj rakiju pije.

 

           

              >>>  Gusačanka nije za napijanje nego za uzivanje  <<<

*** Facebook ***

Statistics

Broj pregleda članaka
193029